Μονωτικά υλικά

Η μόνωση είναι απαραίτητη για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και για τη βελτίωση της άνεσης και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Η εφαρμογή γίνεται από τα πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα συνεργεία μας.

Θερμομονωτικά υλικά

1. εξηλασμένη πολυστερίνη
 
2. διογκωμένη πολυστερίνη 
 
3. πετροβάμβακας
 
4. ορυκτοβάμβακας οικολογικός 
 
5. heraklith

 

 

 

Στεγανωτικά υλικά

1. ασφαλτόπανα
  
2. τσιμεντοειδή στεγνωτικά
 
3. συνθετικές Μεμβράνες
 
4. επαλειφόμενα Στεγνωτικά
 
5. μαστίχες & Σιλικόνες
 
6. στεγαν. Εμποτισμού & Νανοτεχνολογίας
 
7. ταινίες Σφράγισης
 

Ηχομονωτικά υλικά

 
1. πετροβάμβακας
 
2. ορυκτοβάμβακας οικολογικός
 
3. izitherm ( ηχοαποροφητικό υλικό με θερμοσυγκολιτά στρώματα πολυεστερικών ινών)
 
4. ηχοαποροφιτικά φύλλα technofoam (αυγουλιέρα)
 
5. υαλοβάμβακας
 
6. heraklith
 
7. ηχοπετάσματα – υαλοπετάσματα